پرش لینک ها

پروژه ها

تعداد مشتریان
1320
نفر
تعداد پروژه ها
1320
حجم تولیدی
1320
تن
مشتریان در چند سال اخیر بهمراه پروژه های موفق
هدف اصلي اين شركت ، جلب رضايت مشتريان از طريق ارائه خدمات با كيفيت مطلوب مي باشد .

شرکت گالوانیزه زنده رود

ارائه دهنده انواع گريتينگ و قطعات صنعتی